Voorwaarden concert/evenement bezoek Landhuis Brievengat

1.1. Minimum leeftijd voor onze bezoekers is 18 jaar, of onder begeleiding en verantwoordelijkheid van een volwassene. Geldige ID en fouillering is voor iedere bezoeker verplicht.
1.2. Het is niet toegestaan om opnames te maken tijdens het concert of specifieke opname apperatuur zoals (foto) camera’s etc. mee te nemen naar het concert. Om items mee te nemen waarmee iemand bedoeld of onbedoeld mee verwond kan worden zoals paraplu’s, vlaggen, stoelen etc. Om items mee te nemen welke geluid kunnen maken waarmee het concert kan worden verstoord zoals vuvuzela’s, fluitjes of toeters. Gewijzigerde items kunnen niet in bewaring worden gegeven.
1.3. Het is niet toegestaan om met drank te gooien in de concertarea
1.4. Het is- op straffe van ongeldigheid- verboden om dit toegangsbewijs te verkopen of over te dragen aan derden.
1.5. Bezoeker dient zich te gedragen in overeenstemming met de wet en de zijdens de organisator gegeven aanwijzingen op te volgen. Indien een bezoeker naar het oordeel van de organisatie een risico vormt voor de orde en veiligheid, of opgegeven aanwijzigingen niet opvolgt kan bezoeker de toegang tot het evenement worden ontzegd zonder restitutie.
1.6. Overtreding van bovenstaande hoofdregels kan de toegang tot het concert worden ontzegt zonder restitutie.